A tartalomból:

A Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái lektorált tanulmánykötet-sorozatunk 4. száma A tanulás és a tanítás értékelése címet viseli, és olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyek témája napjaink gondolkodását talán leginkább foglalkoztatja a területen: az értékelés felelősségének és sokszínűségének problematikája, a szakterülethez kapcsolódó kutatási programok (pl. az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program) legjelentősebb vállalásai és lehetőségei, a tanulói és a tanári kompetenciamérések buktatói, a tanári önértékelés és önfejlesztés mikéntjei, valamint a sajátos problémákat felvető szakterületek (mint pl. a művészeti tárgyak és a könyvtári környezetben végzett mérések/értékelések) megoldásra váró feladatai.
Az osztatlan tanárképzés nyomán (is) jelentkező értékelési/mérési kérdések igen sokrétű, elágazó problémakör. Az óvodától az egyetemi diplomáig folyamatosan értékeljük diákjainkat, különféle mérési technikákkal minősítve teljesítményüket. Korunk társadalmi és technikai változásai nyomán azonban a diákok érdemi értékelésének ma már nem az ismeretanyag puszta visszaadását kell mérnie, hanem a gondolkodási folyamatok mélységét, eredetiségét, tisztaságát. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanári munka és kompetencia értékelése, amely a pedagógus-életpályamodell bevezetésével különösen aktuálissá vált. Ezek alapelveihez és módszertanához remélünk e kötet révén közelebb jutni.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Károly Krisztina – Homonnay Zoltán (szerk.): A tanulás és a tanítás értékelése

Hasonló kiadványok