A tartalomból:

A korpuszalapú fordításkutatás az ezredforduló talán legjelentősebb és legtermékenyebb kutatási paradigmájává vált. A technika fejlődése és a modern eszközök újabb lendületet adtak a korpuszalapú vizsgálatoknak mind a nemzetközi, mind a hazai fordításkutatók körében. A fordítási folyamat és a fordítási szöveg sajátosságainak leírását célzó kutatások ma már nem nélkülözhetik sem a korpusznyelvészeti eszközöket, sem a nyelvi közvetítés eredményeként létrejött célnyelvi szövegeket tartalmazó, nagyméretű digitális korpuszokat. A szövegállományok gépi elemzése statisztikai adatokkal támasztja alá a kutatási eredményeket.
A jelen tanulmánykötet a magyar fordítástudomány berkeiben folyó korpuszalapú kutatásokba kíván bepillantást nyújtani elméleti kérdések tárgyalásával és empirikus kutatások bemutatásával. A könyv tanulmányai áttekintik a korpusznyelvészeti vizsgálatok fő elméleti és módszertani dilemmáit, rávilágítanak a feltárt normák és univerzális fordítási sajátosságok különbségeire, valamint érdekes ismeretekkel és eredményekkel gazdagítják a korpuszalapú fordításkutatás iránt érdeklődők tudását a fordítás és tolmácsolás során keletkezett szövegek általános nyelvi jellemzőiről és a nyelvi közvetítők stratégiáiról.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Robin Edina – Seidl-Péch Olivia (szerk.): Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg

Hasonló kiadványok