A tartalomból:

A fordítástudomány (Translation Studies) a legtágabb értelemben vett nyelvi közvetítést vizsgálja, tehát nemcsak, sőt nem is  elsősorban szépirodalmi művek fordítása tartozik vizsgálati körébe, hanem a szakfordítás, a tolmácsolás, az audiovizuális fordítás különböző területei, a lektorálás, a gépi fordítás és az utószerkesztés is. S teszi mindezt a nyelvi közvetítés folyamatában szerepet
játszó nyelvi és nem nyelvi tényezők figyelembevételével. Manapság annyira sokrétűvé vált a nyelvi közvetítés kutatása, hogy más-más módszerekkel dolgozik az audiovizuális fordítás, a fordítási korpuszok, a szinkrontolmácsolás és a jogi szakfordítás kutatója. Az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Programjának oktatói a húsz év alatt felhalmozott tapasztalataik alapján olyan módszertani tanulmánykötetet kívánnak a kezdő kutatók és doktoranduszok kezébe adni, amely segíti őket abban, hogyan kezdjenek hozzá egy empirikus kutatás elvégzéséhez vagy egy fordítástudományi disszertáció megírásához, részletesen tárgyalva, milyen módszertani szabályokat kell betartaniuk a fordítással és a tolmácsolással kapcsolatos kutatásokban. A tanulmánygyűjtemény két kötetből áll, most az első kötetet tartja kézben az olvasó. Ez a kötet tartalmazza az általános kutatásmódszertani cikkeket, amelyek a nyelvi közvetítés kutatásának összes aspektusához segítséget adnak, többek között a kutatás jogi és etikai kérdéseihez, az interjúk és a kérdőívek használatához, az adatkezeléshez, valamint betekintést nyújtanak a tudományos teljesítmény mérési módszereibe is.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Klaudy Kinga – Robin Edina – Seidl-Péch Olívia (szerk.): Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába I. – Általános rész

Hasonló kiadványok