A tartalomból:

„Van új a nap alatt” címmel hirdette meg az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium
2022. tavaszi konferenciáját, ami találó leírása a 21. század gyorsan fejlődő
társadalomtudományának. Az elmúlt két évtized túlzás nélkül tekinthető forradalmi időszaknak,
ahogy korábban a 20. században is voltak hasonlóan radikális, paradigmatikus
változások. Az első ilyen a ’30-as évekkel kibontakozó behaviorista forradalom volt, mely
az addigi, elsősorban esettanulmányokra, deduktív-jogias gondolkozásra épülő „szobatudományt”
kiterjedt adatgyűjtési vállalkozásokkal egészítette ki. Ezek a kérdőíves és más
statisztikai eljárásokra épülő vizsgálatok alapjaiban változtatták meg a fejlett országok
társadalmairól alkotott képünket.
Ezt az 1960-as években a makroszociológiai modellek elterjedése követte, majd a ’70-es
évektől kezdődően a racionális döntések elméletének térhódítása hozott fontos fordulatot.
Mindezen forradalmak során a szűken vett társadalomtudományok (így a szociológia
és a politikatudomány) egyre szorosabb interakcióba léptek a társtudományokkal,
a pszichológiától
a közgazdaságtudományon át olyan természettudományi diszciplínákig,
mint a biológia vagy pl. a hálózatkutatás kapcsán a matematika és a fizika. A 21. század
forradalma sok tekintetben éppen ezt az interdiszciplinaritást terjeszti ki soha nem látott
mértékben, pl. a mesterséges intelligencia társadalomtudományi alkalmazásai esetében.
A jelen kötet a konferencián elhangzott előadásokból válogat, sokszínűségével rámutatva
a konferencia címében megelőlegezett dinamizmusra, s egyben visszatükrözi az
egymásra épülő társadalomtudományi forradalmak jelentőségét a konkrét kutatásokban.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Van új a nap alatt – Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium konferenciájának válogatott tanulmánykötete

Hasonló kiadványok