A tartalomból:

A könyv alapját a Bibó István Szakkollégiumban a 2017–18-as tanévben tartott „Populizmus és liberális demokrácia” kutatószemináriumra készült hallgatói dolgozatok adják, kiegészülve néhány, a kutatócsoporthoz kötődő fiatal kolléga írásával. Bár a kötetben szereplő legrégebbi írások elkészülte és a könyv megjelenése között három év is eltelt, az akkor még túlnyomórészt egyetemi hallgató szerzők munkája nem veszített érdekességéből és relevanciájából. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy a tárgyalt jelenség, a populizmus és különféle változatai, továbbra is meghatározó részét képezik napjaink politikai életének, illetve tudományos diskurzusának. De köszönhető talán még inkább annak, hogy a szerzők – akik közül azóta számosan doktori hallgatóként folytatták tanulmányaikat – remek érzékkel választottak témát, amit aztán az (akkor még) graduális hallgatóktól elvárhatónál jóval magasabb színvonalon, sokszor komoly szaktudományos publikációkhoz mérhető elméleti-módszertani tudatossággal és alapossággal fejtettek ki. A feldolgozott témák magukban foglalják a populizmus politikaképét, Max Weber és Jászi Oszkár populizmushoz fűződő viszonyát, populizmus és vallás kapcsolatát az amerikai kontinensen, a politikai korrektség hatását Donald Trump populizmusára, a Brexit-kampány előtti Egyesült Királyság populista kezdeményeit, a magyarországi büntetőjogi és a helyi politikában megmutatkozó populizmust, végül populizmus és politikai tanulás kérdését. A könyvet jó szívvel ajánljuk a politikaelmélet, a politikai gondolkodás, valamint a kortárs nemzetközi és magyar politika iránt érdeklődő szakmai és tágabb olvasóközönségnek egyaránt.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Mándi Tibor (szerk.) – Darabos Ádám (társszerk.): Populizmusváltozatok – A Bibó István Szakkollégium kutatócsoportjának tanulmányai

Hasonló kiadványok