A tartalomból:

A Kognitív szemantika harmadik kiadása az első kettőnek javított és bővített változata. A könyv szerkezetében nem történt jelentős változás, az átdolgozás inkább pontosításokban, egyes újabb részkérdések bemutatásában mutatkozik meg. A legtöbb módosítás, jelentős bővítés a mondat jelentéséről szóló fejezetben történt. A változtatásokat főképp az Osiris Kiadónál 2017-ben megjelent Nyelvtan (Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd és Tolcsvai Nagy Gábor munkája) alapozta meg. A könyv szakirodalmi hivatkozásai is frissítve lettek. A harmadik kiadás az NKFIH 129040 „A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás” támogatásával jelenik meg.

Köszönettel tartozom az első két kiadás kezdeményezőjének és szerkesztőjének, Vančo Ildikónak, valamint Szabó Tibornak és Menyhárt Józsefnek, továbbá a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete munkatársainak a mindenkori támogatásért, valamint az Intézetnek a megjelentetésért. Az eredeti és a mostani kiadás egyaránt a DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely szellemi közegében készült, annak tágabb kutatási keretében. Hálás vagyok a Műhely tagjainak, különösen a Nyelvtan szerzőinek a sok termékeny megbeszélésért, vitáért.

A mostani kiadásnak is Pethő József és Tátrai Szilárd a lektora, sok év óta tartó beszélgetéseinket és tanácsaikat, gondosságukat külön is köszönöm.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika (3. kiadás)

Hasonló kiadványok