A tartalomból:

„Fantasztikus hely volt. […] Együtt voltunk ott nagyjából ötvenen, csupa fiatalember, mind jelesen érettségizettek. Azt tanították nekünk, hogy próbáljuk meg fölfedezni a világban az újabb titkokat. Szóval az élre kell kerülni, meg kell tudni, meg kell ismerni a létnek a nagy titkait.” Így emlékezett vissza Hankiss Elemér a negyvenes évek végén az Eötvös Kollégium­ban töltött éveire, amikor életútinterjút készítettem vele a Szociológiai Kutató­intézet udvarán a Budai Várban. Nem azért hozta fel a témát, hogy megemlé­kezzen a régi szép időkről, hanem azért, hogy a kollégiumi tapasztalatait azon négy tényező között ­említse meg, amelyek állandók maradtak a diszciplináris határokat átmetsző, az iro­dalomtól a szociológiáig, majd a filozófiáig ívelő pályáján. És jóllehet a szakkollégium jelentőségének értelmezése, a lét nagy titkainak keresése Hankiss akkori érdeklődésének irányát tükrözte, maga a keresés, a keresés szabadságának fontossága valóban állandónak bizonyult a munkás­ságában. Nem interdiszciplinaritás volt ez, hanem az egyik diszciplína kötöttségei alóli felszabadulás és egy másiknak való önalávetés.
2013-ban, amikor az interjú készült, már javában létezett az Angelusz Róbert Társadalom­tudományi Szakkollégium is, amely az Eötvöshöz hasonlóan hallgatói önszerveződés eredménye. Illetve, a kötetlen keresés intézménye. Az önkormányzatiság elvén működő kollektíva maga szervezi az egyetemi curriculumhoz szorosan nem kapcsolódó szakmai életét. Kurzusokat tart, de szakmai működése ennél jóval tágabb, ami eseményekben, konferenciákban, önálló kutatásokban, egyéb rendezvényekben nyilvánul meg. E tágan értett kutató-kereső szakmai tevékenység egyik lenyomata a szakkollégium évkönyve, amelynek tizedik kötetét tartja kézben az olvasó. Az évkönyv sajátos műfaj. Nem tematikailag egységes, hanem abban, hogy ugyanaz az intézmény adja ki. Hírt ad az alkotói közösség létéről, és tájékoztat az ott folyó munka eredményeiről, arról, hol állnak a közös gondolkodás folyamatai.

Ez 2017 óta az első Kötetlen. Ha egységes képet nem is adhat, rálátást mindenképp biztosít arra, hogy milyen problémák foglalkoztatták az alkotói tagságot, és hogy ­ezeket ­milyen módon közelítették meg. A kutatási eredményeken túl e kötet legfőbb ­üzenete maga az a tény, hogy a világjárványban megbénult közösségi élet dacára meg tudott ­jelenni. Gratulálunk, és reméljük, hogy a szakkollégiumban szerveződő alkotói közösség a további­akban is rendszeresen hírt ad magáról, a gondolatairól és a tetteiről.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

KÖTETLEN – Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete

Hasonló kiadványok