A tartalomból:

Jegyzetem megírásakor a hiánypótlás igénye vezérelt egy olyan területen, ami a jogászi gondolkodás egyik fontos szeletét érinti. A titkos információgyűjtés a bűnözés elleni harc hatékony, és bizonyos esetekben elengedhetetlen része, ami azt is jelenti, hogy az igazságszolgáltatás területén működő jogászok mindegyike találkozik annak valamely formájával. A hiány viszont a képzésben keresendő, miszerint az ügyvédeknek, ügyészeknek és bíróknak nem szerepel a tanulmányai között e terület, ugyanakkor működésük közben evidenciának tekintik, hogy ismerik a titkos információgyűjtés rejtelmeit.
A jegyzet alkotmánytörténeti tartalma alapján nem törekszik a jelenlegi szabályozás maradéktalan bemutatására, viszont lehetőséget teremt a titkos információgyűjtés alapjainak megismerésére. A kötetben formabontó módon először a visszaélések lehetőségét mutatom be, amelyre sajnos számos példát találhatunk hazánk közelmúltjából. Gondolatmenetem szerint, ha megismerjük e terület negatív oldalát, akkor könnyebben tudunk a demokrácia szabályainak megfelelően élni a bűnüldözés ezen nagyon fontos és csöppet sem elhanyagolható eszközrendszerével.
Mindenkinek ajánlom továbbá e kötetet, aki az emberi jogok sérülékenysége és az állam bűnüldöző érdekei közötti megfelelő „határmezsgye” kialakításával törekszik a demokrácia szabályai szerint élni, amely kellő biztonságérzetet nyújthat mind a bűnözés, a terrorizmus, mind pedig az állami erőszak és a joggal való visszaélés szempontjából.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kedves Imre: A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazásának története

Hasonló kiadványok