A tartalomból:

A Diszciplínák tanításaa tanítás diszciplínái sorozatcímet viselő köteteinkkel 2015-ben egy évente megjelenő, szakmai, tudományos és lektorált, az elméletet és a gyakorlatot egyszerre reprezentáló tanulmánykötet-sorozatot indítottunk útjára. A kötetek fontos célja a szakmódszertan és a szakmódszertani kutatások eredményeinek és az oktatásban, képzésben megvalósuló jó gyakorlatoknak a „láthatóvá tétele”, minél szélesebb körben történő megismertetése, annak érdekében, hogy a kutatási eredmények visszavezetődhessenek a képzési tartalomba és gyakorlatba, a tananyagfejlesztésbe és tankönyvírásba, ez által is segítve a tanárképzés és általánosabban véve az oktatás minőségének javulását.

A Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből címet viselő 3. kötet olyan dolgozatokat tartalmaz, amelyek a tanárképzés három területének elméleti és gyakorlati kérdéseihez járulnak hozzá. Az első fejezet a kurzus- és képzésfejlesztéssel foglalkozik, a második a művészeti és bölcsésztanári elméleti és empirikus kutatások egyes eredményeibe ad betekintést, a harmadik fejezet fókuszában pedig az idegen nyelvek tanításának és tanulásának néhány időszerű kérdése, a technika ugrásszerű fejlődéséből és változó világunkból is fakadó új megközelítése áll. A kötetet ajánljuk tanároknak, tanárképzésben részt vevő oktatóknak és hallgatóknak, kutatóknak, oktatáspolitikai szakembereknek és mindenkinek, aki a minőségi tanárképzés ügyéért felelősséget érez.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

 Károly Krisztina – Homonnay Zoltán (szerk.): Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből

Hasonló kiadványok