A tartalomból:

Napjaink új pedagógiai kihívása a fenntarthatóságra nevelés, amely továbblépést jelent a környezeti nevelés történetében. Ennek főbb jellemzői a környezeti nevelés fogalmi kibővülése, tartalmának és módszereinek gazdagodása ember és környezete viszonylatában, ezek megfeleltetése a 21. század elvárásaival. Ez utóbbi sajátságai közé tartoznak: a környezet- és egészségtudatosság, a jövő iránti elkötelezettség, más szemlélet az energiafelhasználásban, a hulladékkezelésben.
A környezeti és a fenntarthatóságra nevelés áthatják az óvodai nevelés egész folyamatát. Az óvodapedagógusok a környezetükkel való ismerkedésre, annak szeretetére és védelmére nevelik a kisgyermekeket, a környezettudatos gondolkodás és magatartás alapozását, környezetkultúrájuk alakítását építik be az óvodások vala-mennyi tevékenységébe.
A környezet törvényszerűségeinek, konkrét összefüggéseinek megismeréséhez, a természettudományos gondolkodás alapozásához a pedagógiai kiindulópontot a „külső világ tevékeny megismerése” elnevezésű tevékenységforma jelenti. A jegyzet az ehhez a nevelőmunkához szükséges módszertani ismereteket tartalmazza.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Vitályos Gábor Áron (szerk.): Az óvodai környezeti nevelés módszertana

Hasonló kiadványok