A tartalomból:

Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle című folyóirat 2013-ban azzal a céllal indult útjára, hogy az ELTE Bibó István Szakkollégiuma tagjainak arra érdemes kutatási eredményeit a szélesebb szakmai közvélemény elé tárja, valamint felületet biztosítson a már végzett szakkollégistáknak, továbbá a Bibóhoz szorosan kötődő valamennyi szakembernek gondolataik közzétételére. Célunk az, hogy ezekkel az írásokkal is hozzájáruljunk a szakmai diskurzus élénkítéséhez, különös tekintettel a legfiatalabbak integrálására a tudományos közéletbe. Jelen lapszámunk a fentebbi célok előmozdítására történő újabb vállalkozás, amelynek ötlete a Bibó István Szakkollégium „Demokratikus innovációk és a magyar pártok” című, két szemeszteren keresztül megtartott műhelyszemináriuma során fogalmazódott meg: az első félévben a részt vevő szakkollégisták megismerkedtek a téma nemzetközi szakirodalmával, és kiválasztották az őket érdeklő részterületet; majd a második félévben az általuk választott témában az akadémiai írás módszertani ajánlásait, valamint a „Demokratikus innovációk és a magyar pártok” című kutatás eredményeit figyelembe véve elkészítették tanulmányaikat. Az így született műhelydolgozatok képezték a kiindulópontját annak, hogy a Bibó Jogi és Politikatudományi Szemle Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége közzétegye Demokratikus innovációk a magyar politikában című különszámának felhívását a jog- és politikatudomány, valamint a kapcsolódó diszciplínák (például: jogfilozófia, jogszociológia, közgazdaságtan, kriminológia, pszichológia) művelőihez tanulmányok közzétételére. Az itt közölt különszám tartalma a felhívásra beérkezett tanulmányokból, valamint a műhelydolgozatokból állt össze: az alábbi írások két, a demokratikus innovációk témakörében jártas lektor véleményének figyelembevételével, alapos átdolgozást követően nyerték el végleges formájukat. A különszámban szereplő tanulmányok mindegyike a demokratikus innovációk, azaz a modern képviseleti demokrácia intézményeinek kiegészítésére sikeresen implementált ötletek témakörét járja körül. Az írások egyenként a képviseleti, a részvételi, a deliberatív és a közvetlen demokrácia eszköztárára fókuszálnak.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle Különszáma – Demokratikus innovációk a magyar politikában

Hasonló kiadványok