A tartalomból:

Újabb, immár második kötetéhez érkezett „A tudomány ekként  rajzolja világát” című konferencia kiadványsorozata, amely ismét betekintést nyújt az immár hagyományosnak nevezhető
országos konferencia legfrissebb kutatási eredményeibe, a jövő kutatói nemzedékének érdeklődési területeibe és az elmúlt évben elvégzett tudományos munkába. Az egyes kutatásokban a 2019-ben megjelent tanulmányokhoz viszonyítva is látható a fejlődés, mely a fiatal kutatók módszertanaiban, eredményeik kiérleltségében is megfigyelhető. „A tudomány ekként rajzolja világát” országos irodalom-, történelem-, neveléstudományi konferencia eredeti célkitűzése szerint Bessenyei György Estveli gondolat című bölcselkedő költeményével összhangban, megnevezésében is nyíltan azt vállalta, hogy a világ jelenségei iránti aktuális érzékenységen, a múlt értékeinek megbecsülésén és a szaktudományos ismeretek megosztásán túl, a jövő biztató lehetőségei felé is fordul. Mulattató egybeesés, hogy „A tudomány ekként rajzolja világát” elnevezés rövidítése (A TERV) szintén erre az évek múltával egyre finomodó, fejlődő és szakmai előrehaladásra ösztönző, valamint törekvő világszemléletre helyezi a hangsúlyt, vagyis magára a konferencia tervére, kezdeti koncepciójára.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Fodor József Péter – Mizera Tamás – Szabó P. Katalin (szerk.): „A tudomány ekként rajzolja világát”. Irodalom, nevelés és történelem metszetei II.

Hasonló kiadványok