A tartalomból:

Az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben megrendezi hagyományos konferenciáját nyelvész doktoranduszok számára. Az esemény kezdetben az ELTE Magyar nyelvészet doktori programjának hallgatói részére adott lehetőséget kutatásuk szakmai körökben történő bemutatására és publikálására, az utóbbi években azonban az előadók köre kibővült az ország határain belüli és kívüli nyelvészeti doktori műhelyek fiatal kutatóival. Jelen kötet a 2010 októberében megtartott, hatodik konferencia anyagát adja közre, amely mind tartalmában, mind szerzői összetételében, mind a kutatott területek gazdagságát illetően változatos képet mutat. A tanulmányokban a nyelv legkülönbözőbb megközelítéseivel találkozhatunk a kognitív, a generatív és az elméleti nyelvészettől a hagyományos leíró nyelvészetig és a szociolingvisztikáig. A kétnyelvűség, a névtan, a nyelvtörténet, a lexikográfia, a fonetika, a neurolingvisztika, a magyar mint anyanyelv, mint idegen nyelv és mint származási nyelv különböző aspektusainak fiatal kutatói nemcsak az anyaországi és a határon túli magyar nyelv, hanem a francia, a lengyel és több finnugor nyelv aktuális vagy éppen múltbeli, egyedi, illetőleg univerzális jelenségeiről is tájékoztatják az olvasót. A kötet szerzői doktori tanulmányaik előtt álló egyetemi hallgatók, doktoranduszok és doktorjelöltek: Baranyiné Kóczy Judit, Csernák-Szuhánszky Debóra, Deme Andrea, Dorkota Dóra, Dyekiss Emil Gergely, Fazakas Orsolya, Hoboth Katalin, Horváth Laura, Illés-Molnár Márta, Kertes Patrícia, Major Hajnalka, Parapatics Andrea, Patona Mária, Simon Gábor, Sólyom Réka, Svindt Veronika, Szabó T. Annamária, Sztrákos Eszter, Varga Éva Katalin.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain

Hasonló kiadványok