A tartalomból:

Az anyanyelv-elsajátítás folyamatát vizsgáló mai tudományos kutatások többsége főként a kezdeti szakaszra és az iskolai tanuláshoz szükséges  nyelvi  készségek  kialakulására  fókuszál.  Az  anyanyelv-elsajátítás későbbi szakaszairól, illetve a kamaszok beszédéről nemcsak a hazai, de a nemzetközi szakirodalomban is lényegesen kevesebbet olvashatunk. Pedig ezekben az életszakaszokban is fontos változások mennek végbe a nyelvhasználatban, amelyek megfigyelése a gyakorlat szempontjából sem elhanyagolható. Emellett a kutatás  módszertana  is  folyamatosan  változik: az egy-egy  gyermekről készült nyelvfejlődési naplók elemzésétől mostanra eljutottunk a gyermeknyelvi beszédadatbázisok létrehozásáig, és ezek segítségével nagy mennyiségű hanganyag elemzéséig. A  jelen  tanulmánykötetben  a gyermeknyelvi  kutatások  olyan  új útjaira  kalauzoljuk el az olvasót, amelyek a beszédtudományok
módszertanát  használják.  Bemutatjuk,  hogy  milyen  kérdésekkel foglalkoztak korábban, és mivel foglalkoznak ma a gyermeknyelvet kutató nyelvészek. A tanulmányok egy része a gyermeknyelvi adatbázisokról, azok fejlesztéséről, a kutatásban való használhatóságukról  szól.  Egy  tanulmány  hazánkban  teljesen  újdonságnak  számító módszertant mutat be a gyermeki artikuláció vizsgálatára. Több írás új kérdésekkel és megközelítésekkel foglalkozik, illetve abban újító, hogy korábban egyáltalán nem, vagy csak alig vizsgált életkori csoportok beszédét elemzi. A kötetben szereplő tanulmányok kérdésfeltevései a további vizsgálatok számára is kijelölik az irányt.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Bóna Judit: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban

Hasonló kiadványok