A tartalomból:

A nyelv és a beszéd elsajátításának tanulmányozása során számos nézőponttal, elméleti és gyakorlati megközelítések sokaságával és máig megválaszolásra váró kérdésekkel találkozhatunk.
A jelen kötetben szereplő tanulmányok is a téma sokszínűségét tükrözik: az anyanyelv-elsajátítás tanulmányozásának különböző irányait, kérdéseit és területeit mutatják be, az anyai dajkanyelv tulajdonságainak elemzésétől a középiskolások nyelvhasználatáig számos elméleti és a gyakorlatban is hasznosítható kérdést érintenek. Az anyanyelv-elsajátítás főbb területei közül a kötetben megjelenik a lexikai és a pragmatikai fejlődés, valamint a kétnyelvűség kérdésköre, ezenkívül az atipikus beszédfejlődés is helyet kapott a tanulmányok között. A gyermeki beszéd elemzése mellett a kötetben olvashatunk továbbá a beszédtechnológiai alkalmazásokról, illetve a gyermekirodalmi szövegek jellemzőiről is. Az itt közzétett tanulmányok új, hasznos információkkal, továbbgondolandó kérdésekkel és inspiráló módszertani megközelítésekkel járulhatnak hozzá a téma iránt érdeklődők ismereteihez.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Bóna Judit – Murányi Sarolta (szerk.): A nyelvfejlődés folyamata kora gyermekkortól kamaszkorig

Hasonló kiadványok