A tartalomból:

A pedagógusok személyes és folyamatos szakmai fejlődésének támogatásáról sokan sokféleképpen gondolkodnak. Ez a könyv arról szól, ahogyan én gondolkodom erről, és igyekszik mindazoknak szólni, akik, bármilyen nézőpontot is képviselnek, felelősséget éreznek a szakma és az egyes pedagógus fejlődése iránt. Munkám célja nem az eredményes pedagógiai gyakorlat leírása, hanem egy olyan eszköz használatának bemutatása, amely a tanulást, a fejlődést hatékonyan támogatja. A reflektív elméletek és gyakorlatok a reflektív gondolkodás és gyakorlat kialakításához kívánnak hozzájárulni. Egy olyan gondolkodáshoz és gyakorlathoz, amely folyamatosan és tudatos szempontok mentén elemzi, értékeli a pedagógiai helyzetek hatásrendszerét és szereplőinek kölcsönhatásait, azzal a meggyőződéssel, hogy elháríthatatlan felelősségünk van a helyzetek jobb megoldásainak keresésében. Egy könyv legjobb használatát mindig az olvasó fogja saját igényei, céljai alapján felfedezni a maga számára, mégis fontosnak vélem felhívni a figyelmet az olvasottak adaptív használatára és a feladatok, gyakorlatok mint reflektív helyzetek kialakításának, kezelésének felelősségére. A könyvben szereplő feladatokat birtokba kell venni! Érdemes kipróbálni, alkotó módon alakítani azokat, figyelni az alkalmazás sikereit és nehézségeit, majd a tanulságok alapján újraalkotni a tanulási helyzeteket. Végezetül arra biztatom az olvasót, hogy bátran vitatkozzon a szerzővel és folyamatosan kérdezzen önmagától. (Szivák Judit)


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok

Hasonló kiadványok