A tartalomból:

A magánjog egységesítésére irányuló törekvések az elmúlt évtizedekben új lendületet vettek. Az UNIDROIT égisze alatt 1994-ben napvilágot látott Nemzetközi Kereskedelmi Szerződések Alapelveit méltán tekinthetjük e törekvések egyik mérföldkövének. Az UNIDROIT Alapelvek nem kötelező erejű normák, hanem a nemzetközi kereskedelmi ügyletekre vonatkozó alapelvi jelentőségű szabályok gyűjteménye. Az UNIDROIT Alapelveket kiemeli a jogegységesítés többi produktumának sorából az európai jogokon túlmutató globális vetülete, gyakorlatias, kereskedelmi jogi szemlélete, és az, hogy szabályai felölelik a szerződési jog általános részének majdnem teljes anyagát.
Az UNIDROIT Alapelvek mára a jogi kutatások egyik megkerülhetetlen dokumentumává vált, ennek ellenére hiba lenne pusztán tudományos munkának tekinteni. Az UNIDROIT Alapelvek a gyakorlat számára íródtak, céljuk a nemzetközi kereskedelmi ügyletek és a választottbíráskodás elősegítése a lex mercatoria kodifikálása útján. Megoldásai sokkal inkább a legjobb kereskedelmi gyakorlatokon, semmint az egyes jogrendszerek bevett intézményein nyugszanak. Ugyanakkor az Alapelvek mintául szolgálhat a nemzeti és nemzetközi jogalkotók számára is, mint azt a tapasztalatok mutatják. Az UNIDROIT Alapelvek jelen fordítása a 2010-es harmadik kiadáson alapul, mely rendelkezéseinek száma jelentősen, 91 cikkel bővült az első kiadáshoz képest, olyan új jogterületeket szabályozva, mint a jogszabályba ütköző szerződések, a feltételek, avagy a többalanyú kötelmek kérdései. A fordítók az UNIDROIT Alapelvek nemzetközi jellege által lehetővé tett mértékben igyekeztek figyelembe venni a magyar jogi terminológia fordulatait, ezzel könnyítve a szöveg megértését.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

UNIDROIT (kétoldalas)

Hasonló kiadványok