A tartalomból:

A sarkalatos törvényekről gyakran olvashatunk az alkotmányjogi irodalomban, vizsgálatuk azonban mindig csak egy-egy aspektusra koncentrál. Szentgáli-Tóth Boldizsár új könyvének célja az, hogy minél teljesebben feltérképezze a minősített többségű jogalkotáshoz kapcsolódó jogi problémákat és az ezekre adható válaszokat. A szerző megközelítésmódjának újszerűsége abban áll, hogy a korábbi diszkussziókhoz képest szélesebb perspektívába helyezve, több releváns nézőpontot figyelembe véve foglalkozik a kérdéskörrel.
Önálló jogforrási kategóriát képez-e a sarkalatos törvény? Felhívható-e a sarkalatos törvény az egyszerű törvény alkotmányossági felülvizsgálata során Ellentmondhat-e az egyszerű törvény egy minősített törvénynek? Meddig terjed a minősített törvényalkotásra
vonatkozó alkotmányos felhatalmazás? Az egyszerű törvény módosíthatja-e a sarkalatos törvényt? Az egyszerű törvény tartalmazhat- e sarkalatos rendelkezéseket, illetve fordítva? Létezik-e bármiféle hierarchia a sarkalatos és az egyszerű törvények között? Van-e létjogosultsága a sarkalatos törvényeknek, melyek e koncepció előnyei és hátrányai?
Kötetünk méltán tarthat számot mindazok érdeklődésére, akiket ezek és a hozzájuk kapcsolódó további kérdések foglalkoztatnak, akár döntéshozóként, akár gyakorlati vagy elméleti szakemberként, akár pedig jogászhallgatóként vagy pusztán a témakört jobban megismerni vágyó, érdeklődő olvasóként.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Szentgáli-Tóth Boldizsár: Hogyan tovább, kétharmad?

Hasonló kiadványok