A tartalomból:

Az Óbudai Egyetemen megtartott 15. Országos Neveléstudományi Konferencia az érték témakörét járta körbe a neveléstudomány nézőpontjából. Az iskola a pedagógusok és a tanulók értékformáló közössége. Az értékek megőrzésében, közvetítésében és a személyiség sokoldalú fejlesztésében meghatározó szerepet játszik a hivatását magas szinten művelő pedagógus. Így már érthető, hogy miért is adtuk konferenciánk címének: „Pedagógusok, tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa”. Az Új kutatások a neveléstudományokban sorozat nyolcadik kötetének előkészítése során a kialakult gyakorlatot követtük, a publikálásra kerülő cikkek szerzői a tavalyi konferencia előadói, akiknek új, eredeti munkáit a szekcióelnökök javaslatai és a lektorok támogató véleménye alapján választottuk ki. A kötetet öt nagyobb tematikus egységre bontottuk. Mindegyik fejezet új kutatásokat mutat be, sorrendben az iskola világa, a pedagógusképzés és a pedagógusi pálya, a felsőoktatás és a felnőttoktatás, a speciális nevelési igények, valamint a neveléstörténet területén. A szerkesztők remélik, hogy a kötet hűen tükrözi a neveléstudomány
2015. évi eredményeit, mind az aktuális témaköröket, mind pedig a kutatási módszereket illetően, másrészt hasznos információkkal szolgál a kortársak és a jövő kutatói számára, továbbá kutatásokat indukál és vitára késztet.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Új kutatások a neveléstudományokban 2015

Hasonló kiadványok