A tartalomból:

A demokratikus társadalmak egyik legfőbb értéke az egyéni és csoportos sokféleség, amelyet e politikai közösségek nemcsak tolerálnak, hanem elősegítik azok kialakulását és működését, olyan társas környezetet tartva fenn, amelyben az egyének és csoportjaik szabadon élhetik meg mindazon értékeket, amelyek mentén újra és újra felépíthetik identitásuk kereteit, s működtethetik kisebb-nagyobb csoportjaikat. Mindazonáltal a társadalmi diverzitás alapvető feltételei korántsem csak a külső világ konstrukcióin, legalább annyira a belső világ struktúráin nyugszanak. A sokféle tényező mentén tagolt társadalmakat valójában a szemléletmód teszi kulturálisan plurálissá. A jövő társadalmainak sokféleség-konstrukciói nagymértékben azon nyugszanak, hogy a ma iskolájában felnövekvő gyermekek miképpen szocializálódnak e téren. Ez pedig a tanáraik nézeteitől, értékeitől és tantermi tevékenységétől is függ. A Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára című, úttörő jellegű OTKA-kutatásunk fókuszcsoportos, valamint kérdőíves kutatási módszereken, illetve videón rögzített tanórák elemzésén nyugszik. Több mint két évtizeddel a hazai rendszerváltás után a budapesti tanármintában azt találtuk, hogy bár alapvetően monokulturális vagy ambivalens szemléletmód és tanórai kommunikáció, valamint tevékenységmód jellemzi a tanárokat, egyes pontokon már megjelennek azok az értékek és oktatási módszerek, amelyek egy valódibb kulturális pluralizmus alapjaiul szolgálhatnak a jövőben.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. Kutatási eredmények

Hasonló kiadványok