A tartalomból:

Az iskola világa mindnyájunk közös tapasztalata, hiszen éveket töltünk oktatási intézmények padjaiban. Joggal érezhetjük tehát úgy, hogy ismerjük a társadalomnak ezt az alapvető intézményét. Mészáros György könyve azonban felteszi nekünk a kérdést, hogy valóban ismerjük-e az iskolát, és jól látjuk-e társadalmi létre nevelő szerepét. Tudunk-e más szemmel, eddig nem megszokott nézőpontok alapján tekinteni rá? A szerző határozott szándéka, hogy az olvasóban kérdéseket ébresszen, és felajánljon egy olyan kritikai gondolkodási keretet, amely nem számít megszokottnak a hazai oktatásra vonatkozó értelmezésekben. Munkája kutatásra alapozott írás, amely azonban meg akar szólítani minden oktatás iránt érdeklődő embert.

MÉSZÁROS GYÖRGY – majd három éven át – két egymástól merőben eltérő iskolai közegben végzett résztvevő megfigyelésre építő (etnográfiai) kutatást, bekapcsolódva az intézmények mindennapjaiba. Az egyik egy szegregátumközeli „gettóiskola”, a másik egy átlagos, középosztálybeli diákokat befogadó középiskola. Terepnaplójából kirajzolódnak e két intézmény sajátosságai, eltérő szocializációs útjai. „De ugye jók vagyunk? Jókat írjon!” – mondják neki a gyerekek. A szerző arra mutat rá, hogy a fogalmaink arról, mit jelent jónak lenni, alapvetően társadalmilag beágyazottak, és a „Jók leszünk!” felkiáltás is a hatalomnak és a rendszernek megfelelni igyekvés ideológiai kifejeződése. Provokatív állításaival könyve elgondolkodtató látleletet nyújt a hazai oktatás valóságáról, miközben kivezető utakat világít meg egy társadalmilag tudatosabb pedagógia felé.

 

ePub​

 

 


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Mészáros György: „Jók leszünk!” – Hogyan formál társadalmi lénnyé az iskola? Összehasonlító kritikai etnográfia mindenkinek

Hasonló kiadványok