A tartalomból:

A kötet tizenhat tanulmánya a magyar nyelv vonatkozásában veti fel a kontextualizációnak, valamint ezzel összefüggésben a metapragmatikai tudatosságnak a kérdését. Az írások a magyar nyelvben megjelenő kontextualizáló konstrukciókra, illetőleg metapragmatikai jelzésekre fókuszálva azok átfogó leírását, illetve kiterjedt empirikus vizsgálatát kezdeményezik. A kötet efféle kezdeményező szándéka nemcsak abban mutatkozik meg, hogy problematizálja a kontextualizációnak és a metapragmatikai tudatosságnak az egymáshoz való viszonyát, hanem ezzel összefüggésben ahhoz is diszkurzív közeget alakít ki, hogy a komplex problémaegyüttes elméleti belátásai és empirikus vizsgálatai, illetőleg pragmatikai, szemantikai és mondattani kiindulópontú megközelítései reflexív viszonyba kerüljenek egymással.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság

Hasonló kiadványok