A tartalomból:

A Magyar Nyelvőr első száma, pontosabban az I. kötet I. füzete „1872. januarius 15-én” jelent meg 56 oldalon, Szarvas Gábor szerkesztésében. A Nyelvőr sok viszontagság és kedvező korszak során százötven évig megmaradt, fennmaradt. A hosszú idő elkötelezettséget, kitartást és a magyar nyelv „ügyének”, vagyis tudományos leírásának, kommunikációs és kulturális teljesítményének a kiemelkedő fontosságát jelzi az ezredforduló után is. 2022-ig tartó története szilárd alap és példa az eljövendők számára. Kötetünk írásaival köszöntjük az alapítókat, a mindenkori szerkesztőket, a szerzőket, lektorokat és támogatókat. Ők számosan voltak a régi időkben vagy most is köztünk élve. Sokat tettek az Akadémia alapító szándékának megvalósításáért. Ez a kötelem ma sem kisebb súlyú feladat. A Köszöntő kötet tematikája a Nyelvőr százötven évnyi szellemi hatókörének felel meg. A különböző, de a nyelv tekintetében rokon tudományterületek szerzői a nyelvművelés, a nyelvjárások és a szociolingvisztika, az irodalom és a stílus, a néprajz, a történettudomány, a zenetudomány, a nyelvpedagógia és a tudománytörténet nézőpontjaiból közelítenek a Nyelvőr összetett tematikájához. A könyv egyúttal a teljes magyar nyelvközösség és nyelv jelképes megjelenítése a határon túli régiók természetes jelenlétével: egyetlen magyar nyelvközösség van, a gazdag változatosság abban él. A Magyar Nyelvőr alapítása és százötven éves története a meg nem szűnő és mindig megújuló magyar nyelvi létezést segítette.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Tolcsvai Nagy Gábor – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Nyelv, kultúra és tudomány. Köszöntő kötet a Magyar Nyelvőr alapításának 150. évfordulójára

Hasonló kiadványok