A tartalomból:

A jelen kötet magyar és világirodalmi tárgyú, az előbbire utóbbiba való beágyazódásainak módjai felől tekintő esettanulmányok sorában arra tesz kísérletet, hogy megmutasson valamit azoknak az aspektusoknak a sokféleségéből, amelyeket az irodalmi jelenségek tárgyalása a hagyomány és az innováció kölcsönviszonyában feltár. Közismert, hogy a két kategória mögött szövevényes fogalomtörténet áll, amely mindenekelőtt szoros összetartozásukról tanúskodik: nehezen lehet jelentést tulajdonítani az újítás mibenlétének (sőt egyáltalán felismerni az újat) valamely hagyományra való vonatkoztatása nélkül, és hagyományok azonosítása sem igen lehetséges anélkül, hogy a mindenkori jelen ezeket valami új számára adott hagyományként, egyáltalán valaminek a hagyományaként, valami most keletkező örökségeként értse meg. Az újításnak is megvan a maga tradíciója.
A kötet szerzői: Benczik Vera, Bollobás Enikő, Bónus Tibor, Gintli Tibor, Hegyi Pál, Kenyeres János, Komáromy Zsolt, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Simon Gábor és Tamás Ábel.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kulcsár-Szabó Zoltán (szerk.): Hagyomány és innováció a magyar és a világirodalomban

Hasonló kiadványok