A tartalomból:

A katolikus irodalom megítélése és befogadása mindmáig rendkívül ellentmondásos a magyar kulturális és tudományos életben. Nemcsak a kommunista kultúrpolitika számára jelentett problémát Pilinszky János, Rónay György vagy Mészöly Miklós művészete, hanem az azt megelőző és követő évtizedekben is számos kérdést vetett föl Babits Mihály, Radnóti Miklós vagy Esterházy Péter katolicizmushoz fűződő viszonya is. A szerző, aki szerkesztőként és irodalomtudósként is több évtizede foglalkozik e kérdéskörrel, több szokatlan megközelítésmódot ötvözött munkájában. Olyan kulturális képződményként ír a katolikus irodalomról, amelynek számos traumát kellett feldolgoznia a 19. és 20. század folyamán. Nyíltan állást foglal a katolikus irodalom és a nemzeti kulturális kánonok viszonyának kérdésében is, megvizsgálva, milyen okokra vezethető vissza a katolikus irodalom periférikus helyzete kulturális emlékezetünkben. Azzal a hagyománnyal is perbe száll, amely a magyar irodalmat kizárólag a nyugati kulturális közegbe ágyazva vizsgálja. Helytállóbbnak tartja ugyanis, ha a magyar irodalmat a hasonló társadalmi hátterű cseh és szlovák katolikus literatúrával vetjük össze. Ennek érdekében sorra veszi a 19. és 20. századi egyetemes művészeti korszakokat, és valamennyiben megkíséreli megformálni azt a katolikus szerzői pantheont, szövegkorpuszt és befogadói közeget, amelyek együttese rajzolja meg a katolikus irodalom és kultúra közép-európai történetét.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kiss Szemán Róbert: „Támaszkodva, támasz nélkül…” A katolikus irodalom közép-európai alakváltozatai

Hasonló kiadványok