A tartalomból:

A jelen monográfia elsőként ad átfogó képet a magyar mássalhangzóhosszúság (kvantitás) fonetikai megvalósulásának sajátosságairól a beszéd produkciós és percepciós aspektusából. Célkitűzése az absztrakt fonológiai kategóriák objektív fonetikai adatokkal való alátámasztása. Ennek érdekében a /p t k/ zármássalhangzók és a velük szomszédos magánhangzók temporális és spektrális jellemzőit elemzi magyar anyanyelvű felnőtt beszélők spontán beszédében és felolvasásában. A rövid és hosszú kategóriák megkülönböztethetőségének készségét különböző nyelvi tapasztalattal rendelkező hallgatókkal végzett percepciós kísérletsorozat alapján tanulmányozza. A kötet érdeklődésre tarthat számot a fonetikai és más nyelvészeti tudományterületek kutatói körében. Az eredmények bővítik ismereteinket az anyanyelvelsajátítás fonológiai aspektusának fejlődéséről, illetőleg az egy- és kétnyelvű hallgatók fonológiai feldolgozásáról, ezáltal számos gyakorlati területen is hasznosíthatók.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Neuberger Tilda: Magyar gemináták produkciós és percepciós sajátosságai – Zöngétlen explozívák elemzése – Beszéd-Kutatás-Alkalmazás

Hasonló kiadványok