A tartalomból:

A Történeti elitkutatások – Historical Elite Research könyvsorozatának 2012-ben indult új folyama a polgári kori magyar tudáselit meghatározó csoportjainak, köztük az egyetemi tanároknak a családfáját, életrajzi adattárát és életútleírását közli. Az 1848 és 1944 között működött 1044 professzor egységes séma szerint készült szócikkeit felekezeti-művelődési alakzatok szerint
haladva közöljük. Az első kötetben a zsidó és zsidó származású egyetemi tanárok adatait dolgoztuk fel. A második kötettől a református művelődési alakzathoz tartozó tanárokkal foglalkozunk, az egyes egyházkerületek területéről származók rendje szerint. a Tiszáninneni Egyházkerület után most az ország nyugati felén elhelyezkedő Dunántúli és Dunamelléki Egyházkerületekből elszármazott 54 professzor adatait gyűjtöttük össze. Azt tapasztaltuk, hogy közülük viszonylag sokan, 11 fő, tehát egyötödük zsidó származásúak. Jelen kötetünkben annak a 11 egyetemi tanárnak az életrajzi regiszterét és életútleírását adjuk közre, akik esetében az egyetemi tanár vagy a szülei az akkulturáció útján eljutottak a felekezetváltásig, s reformátusként keresztelkedtek meg.
Az adattári részben és az elemző tanulmányban is keressük az adaptáció külső jeleit, a hagyományos zsidó közösségtől való elszakadás mozzanatait, az akkulturációs utak változatait. igyekszünk következtetni a motiváló, illetve a kényszerítő tényezőkre. Foglalkozunk az asszimilációval, a strukturális beolvadás döntő mozzanatának tartott felekezetváltással, a zsidó identitás legbelső magját jelentő felekezeti kötődés radikális elszakításával és a választott református felekezethez, a református felekezeti-művelődési alakzathoz való integrálódás módjával, mélységével és tartósságával.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kovács I. Gábor – Takács Árpád: Az „összeilleszkedés” változatai. Az akkulturációtól az asszimilációig – A dunamelléki és dunántúli zsidó származású református egyetemi tanárok életrajzi adattára és életútleírása – Magyarországi egyetemi tanárok életrajzi adattára 1848–1944. iv.

Hasonló kiadványok