A tartalomból:

A Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről című tanulmánykötet a nyelvtudományok tágabban értelmezett területeiről, az általánosabban értett nyelvhasználat és nyelvi tevékenységek felől a beszédtudomány, azaz a beszédtevékenység felé kalauzolják az Olvasót. A kötetbe kerülő írásokban megmutatkozik a nyelvtudományi alkalmazásoknak egy olyan lehetséges palettája, ahol a nyelvhez és beszédhez kötődő tudományos ismeretek között olykor élesnek látszó határvonalak elhalványulnak. A kötet olyan témákat mutat be, amelyekről korábban ilyen átfogóan, mégis az átlagos és általános műveltséggel is befogadható formában, magyar nyelven még nem olvashattak az érdeklődők. Az alkalmazott, hasznosítható és hasznosuló tudományoknak lényegi eleme a tudományköziség (interdiszciplinaritás). Így a kötetben megjelenő szövegek a nyelvészeti ismereteken túl szociológiai, pszichológiai, orvosi, mérnöki tudásanyagot is mozgósítanak. Ezeknek az alapfogalmaknak a megismerésén keresztül az egyes témákban elmélyülni vágyók további kutakodásaikhoz is segítséget kapnak.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Deme Andrea – Kuna Ágnes (szerk.): Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről – Beszéd-Kutatás-Alkalmazás

Hasonló kiadványok