A tartalomból:

A fordítástudomány (Translation Studies) a legtágabb értelemben vett nyelvi közvetítést vizsgálja, tehát nemcsak, sőt nem is elsősorban szépirodalmi művek fordítása tartozik vizsgálati körébe, hanem a szakfordítás, a tolmácsolás, az audiovizuális fordítás különböző területei, a lektorálás, a gépi fordítás és az utószerkesztés is. S teszi mindezt a nyelvi közvetítés folyamatában szerepet játszó nyelvi és nem nyelvi tényezők figyelembevételével. Manapság annyira sokrétűvé vált a nyelvi közvetítés kutatása, hogy más módszerekkel dolgozik az audiovizuális fordítás kutatója, mint a fordítási korpuszok, a szinkrontolmácsolás vagy a jogi szakfordítás kutatója. Az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Programjának oktatói a húsz év alatt felhalmozott tapasztalataik alapján olyan módszertani tanulmánykötetet kívánnak a kezdő kutatók kezébe adni, amely segíti őket abban, hogyan kezdjenek hozzá egy fordítástudományi disszertáció megírásához, és milyen módszertani szabályokat kell betartaniuk a fordítással és a tolmácsolással kapcsolatos kutatásokban. A tanulmánygyűjtemény két kötetből áll, most a második kötetet tartja kézben az olvasó. Ez a kötet – a téma sokrétűségénél fogva sokkal nagyobb terjedelemben – tartalmazza a fordítás (ezen belül az audiovizuális fordítás) és a tolmácsolás kutatásában alkalmazható kutatási módszereket. A tanulmányok bemutatják az egyes témák kutatásának elkezdéséhez szükséges alapműveket, az adott tudományterületen eddig alkalmazott kutatási módszereket és a már publikált kutatási eredményeket, valamint kijelölik a jövőben elvégzendő kutatások lehetséges irányait.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Klaudy Kinga – Robin Edina – Seidl-Péch Olívia (szerk): Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába II. Speciális rész

Hasonló kiadványok