A tartalomból:

Kötetünk az ELTE BTK szervezésében 2021. május 20-21-én megrendezett A 20-21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban című online konferencia előadásainak írásos változatát, ezek nagyobb hányadát teszi közzé. A tizenkét tanulmány jelentős hányada a mai magyar elbeszéléspoétikai diskurzusok élvonalába tartozik, s biztonsággal igazíthat el a 21. század első évtizedeiben leginkább releváns prózaelméleti kérdésfeltevések között, a regények atmoszférateremtő nyelvi műveleteitől és a hangulat poetológiai alakzataitól az elbeszélő irodalmi tanúságtételek autorizáló vagy hitelesítő eljárásain vagy keretein, ezek ellentmondásos funkcionálásának kérdezésén keresztül prózanyelv és geopoétika illetve kulturális antropológia összefüggéséig, sőt a szörnyszerűség prózatörténeti konstellációinak feltérképezéséig, nem beszélve a narratív metafikció illetve önreprezentáció bonyodalmas, önfelszámoló mozgásának értelmező vizsgálatáról. De éppúgy helyet kapott a kötetben a kognitív nyelvészet stilisztikakutatásának narratív applikációja, mint a lélektani regény műfaji kerete körüli esettani eszmefuttatás vagy a posztmodern utániként aposztorfált próza történeti áttekintése, illetve a fordításanalízis.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Bónus Tibor – Molnár Gábor Tamás (szerk.): Prózára hangolva. A 20-21. századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban

Hasonló kiadványok