A tartalomból:

Ez az egyetemi jegyzet a természettudományos ismeretek elmélyítéséhez nyújt segítséget.

A jegyzet első nagy egysége a növénytani és állattani ismereteket foglalja magában. Bemutatjuk az egyed alatti szerveződési szinteket és az élővilág rendszerezését.
Az alapvető élettani jelenségek esetében a hangsúlyt a gyermekekkel megfigyeltethető életjelenségekre és a hallgatók által tanórán elvégezhető vizsgálódásokra helyeztük.

A második nagy egység a genetika legfontosabb ismereteit foglalja össze, gazdag ábraanyaggal.

A harmadik egység az etológia témakörét öleli fel. A legfontosabb fogalmakat külön fejezetbe is kigyűjtöttük: az alaposabb és mélyebb ismeretek megszerzése
céljából a fogalmak magyarázata mellett ezeket konkrét példákon keresztül is szemléltetjük.

A negyedik egység az evolúció témakörét öleli fel, részletesen tárgyalva az ember makro- és mikroevolúcióját is.

Az Irodalomjegyzék a különböző témákban való elmélyülésen túl a hallgatók környezeti nevelésre való közvetlen felkészülését szolgálja. A szövegben lévő idegen szavak, illetve ismeretlen fogalmak értelmezése, magyarázata csak azok első előfordulásakor van feltüntetve. Az Olvasnivaló… címszó alatt, a témára vonatkozó figyelemfelkeltő érdekességek találhatók, melyek az ajánlott szakirodalom tanulmányozására ösztönöznek.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Szurdoki Erzsébet: Természetismeret II.: Biológia

Hasonló kiadványok