A tartalomból:

Ez a jegyzet elsősorban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a társadalombiztosítási és munkaügyi igazgatási BA szakon főkollégiumként oktatott Társadalombiztosítási jog és Szociális jog alapjai, valamint a jogász osztatlan mesterképzési
szakon oktatott Közigazgatási jog – Különös rész, szociális igazgatási alapok című tantárgyak ismeretanyagához kapcsolódik.

A jegyzet célja, hogy a két szak hallgatóinak bemutassa a tágabb értelemben vett szociális jog (azaz a szociálpolitikai ellátások és a társadalombiztosítás joga), illetve a szociális igazgatás fogalmi kereteit és legfontosabb elemeit. A jegyzet tekintettel volt a prof. dr. Lehoczkyné Kollonay Csilla által készített elektronikus jegyzetre, valamint Fazekas Mariannának és a jelen munka szerzőinek e tárgyban írott műveire.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Hoffman István – Gellérné Lukács Éva: Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba

Hasonló kiadványok