A tartalomból:

A gyermek a fonológiai fejlődés évekig tartó folyamatában sajátítja el a lexikális elemek kimondásához szükséges nyelvi tudást. a környezetében elhangzó beszédet és a saját beszédét is egyre komplexebb módon dolgozza fel, a szóalakok kiejtésében egyre pontosabban követi a felnőttek beszédét, a kiejtéshez szükséges beszédszervi működései pedig mind koordináltabbak lesznek. Néha azonban az elsajátítás folyamatát különböző tényezők akadályozzák, aminek eredményeképp a gyermek beszéde nem felel meg az életkor alapján elvárhatónak; e heterogén természetű kommunikációs zavart a beszédhanghibák ernyőterminussal jelöli a szakirodalom. a gyermeki beszéd variabilitása olyan jelenség, amely a tipikus és az atipikus fejlődésmenetet egyaránt jellemzi: a fonológiai fejlődés kezdetén a beszédprodukció meglehetősen variábilis, de az instabilitás a beszédhanghibák egyes típusaiban is kritikus sajátosság. bár a fent vázolt témakörök szakirodalma bőséges, a három területet egymással összefüggésben tárgyaló írás magyar nyelven nem jelent még meg. A jelen kötet célja a fonológiai elsajátítás tipikus menetére és az ismeretlen eredetű  beszédhanghibák  problémakörére  fókuszáló  korszerű  tudományos  eredmények  bemutatása,  valamint  annak  vizsgálata,  hogy  milyen módszerekkel tárható fel és miként értelmezhető a gyermeken belüli variabilitásnak a fonológia tipikus és atipikus elsajátítása során egyaránt megfigyelhető jelensége.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Tar Éva: Fonológiai fejlődés, variabilitás, beszédhanghibák

Hasonló kiadványok