A tartalomból:

A demokratikus társadalmak egyik legfőbb értéke az egyéni és csoportos sokféleség, amelyet e politikai közösségek nemcsak tolerálnak, hanem elősegítik azok kialakulását és működését, olyan társas környezetet tartva fenn, amelyben az egyének és csoportjaik szabadon élhetik meg mindazon értékeket, amelyek mentén újra és újra felépíthetik identitásuk kereteit, s működtethetik kisebb-nagyobb csoportjaikat. Mindazonáltal a társadalmi diverzitás alapvető feltételei korántsem csak a külső világ konstrukcióin, legalább annyira a belső világ struktúráin nyugszanak. A sokféle tényező mentén tagolt társadalmakat valójában a szemléletmód teszi kulturálisan plurálissá. A jövő társadalmainak sokféleségkonstrukciói nagymértékben azon nyugszanak, hogy a ma iskolájában felnövekvő gyermekek miképpen szocializálódnak e téren. Ez pedig a tanáraik nézeteitől, értékeitől és tantermi tevékenységétől is függ. Jelen kötet a Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára című, úttörő jellegű OTKA-kutatásunk elméleti alapozásául szolgáló három tanulmányt tartalmaz. Míg az első két tanulmány a multikulturális, illetve az interkulturális pedagógia legfontosabb jellemzőit, történeti és ideológiai alakulásfolyamatait, hasonlóságaikat és különbözőségeiket mutatja be, addig a harmadik tanulmány az iskola genderizált világának alapjellemzőit ismerteti az olvasóval, a kulturálisan is értelmezett szociálpszichológia fogalmi rendszerére és kutatási eredményeire építve.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára II.

Hasonló kiadványok