A tartalomból:

A kötet az ELTE Neveléstudományi Doktori iskola hallgatóinak munkáiból közöl válogatást. A kötetbe rendezés, megjelentetés lehetősége és a hallgatói kutatások menete nincs feltétlenül szinkronban. A dolgozatok jobbára 2010–11-ben íródtak és a hallgatók (akkor) készülő disszertációihoz kapcsolódó előtanulmányokat, szakirodalmi elemzéseket, elméleti problémafelvetéseket mutatják be. Annak az útnak egy-egy állomását jelzik, amelyen a doktori iskolai hallgatók végighaladnak, kutatói kompetenciáik kiteljesednek, és majd a disszertáció megvédésével formálisan is a neveléstudományi kutatói közösség tagjává válnak – a szerzők közül azóta többen már végigmentek ezen az úton. A neveléstudományi kutatás hazai és nemzetközi normáinak, standardjainak elsajátítása mellett a kutatói kreativitás, problémaérzékenység, a kérdezni tudás képessége kell, hogy tükröződjék a tudományos publikációkban. A válogatás csak részben fedi le a doktori iskolában folyó kutatások tematikus sokszínűségét, hiszen más publikációs lehetőséggel is élnek-élhetnek a leendő kutatók. Az itt közölt dolgozatok a témavezetők ajánlására kerültek a kötetbe, amelynek elrendezésében kirajzolódnak markáns kutatásitéma-csoportok: a felnőttképzés-felnőttnevelés témájához kapcsolódó írások és a pedagógiai innovációk kérdéseit tárgyaló dolgozatok képeznek egy-egy ilyen sűrűsödési pontot. Mind a pedagógusképzés kutatásához, mind a történeti pedagógiai kutatásokhoz kapcsolható dolgozatok csak jelzik az adott területeken a doktori iskolában folyó kutatások széles horizontját.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Neveléstudományi kutatások közben

Hasonló kiadványok