A tartalomból:

A Történeti Elitkutatások – Historical Elite Research könyvsorozatának 2012-ben indult új folyama a magyar tudáselit egyik meghatározó csoportjának, az egyetemi tanároknak az életrajzi adatait és életútleírásait kezdte közölni. A most megjelenő kötet a tudáselit másik domináns szegmensének, a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak a rekrutációjával foglalkozik.

A könyv első szerkezeti egysége a két világháború közötti elitek kutatásának keretében három időmetszetben (1927–1928; 1937–1938; 1942–1943) kiválasztott 365 akadémikusnak a származását és társadalmi státuszát elemzi különféle mutatók segítségével az apák adatai alapján. A kiadvány második felében induló új sorozat az 1920 és 1944 között élt valamennyi megválasztott akadémikus származását kívánja tágabb történeti perspektívában bemutatni. A dédszülőkig visszamenően összeállított ősfákkal az volt a célunk, hogy láthatóvá tegyük a magyarországi társadalomtörténetnek azokat a szociokulturális, etnokulturális, felekezeti-művelődési és regionális alakzatait, amelyekből különböző ritmusú szellemi tőkefelhalmozás eredményeképp két-három nemzedék múltán kiemelkedtek a tudáselit tagjai. Így rajzolódtak ki azok a hosszú távú történeti mobilitási pályák is, amelyek szerepet játszottak a két világháború közötti tudáselit utánpótlásában.

Jelen kötetünkben a 467 akadémikus felekezeti-művelődési alakzatok szerint rendezett ősfái közül a protestánsokét közöljük: 86 református, 66 evangélikus és 7 unitárius vallású akadémikusét. A további 308 ősfát, a hozzá kapcsolt elemző tanulmány kíséretében, egy későbbi kötetünk tartalmazza majd.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kovács I. Gábor – Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben I.

Hasonló kiadványok