A tartalomból:

A Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái lektorált tanulmánykötet-sorozatunk 5. száma olyan tanulmányoknak ad helyet, amelyek a méréshez és az értékeléshez kapcsolódó jó gyakorlatokat, módszereket és az ezekhez kapcsolódó kutatási eredményeket mutatják be a pedagógusképzés különféle iskolai/intézményi gyakorlatai terén, az IKT- és az online megoldásokban, a természettudományos tárgyak oktatásában, a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelvek tanításában. A könyvet az az örvendetes tény hozta életre, hogy a tanulás és a tanítás értékelésének területén végzett hazai és nemzetközi kutatások elméleti és módszertani apparátusa sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. Számottevő új tudományos eredmény áll a rendelkezésünkre a diszciplináris és pedagógiai/pszichológiai szakterületekről. Az itt megjelenő dolgozatok ezért kitérnek a konkrét szakok/tantárgyak szakspecifikus értékelési sajátosságaira éppúgy, mint a szélesebb értelemben vett pedagógiai mérés és értékelés problematikáira az oktatás minden szintjén: az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú képzések kontextusában egyaránt. Míg azonban az elméletek és a módszerek gyarapodtak és fejlődtek az elmúlt évtizedekben, a gyakorlat nem mutat megnyugtató képet. A kötet láthatóvá teszi az eredményeket és a legjelentősebb iskolákat, de azonosítja a problémákat is és ütközteti a szempontokat. Célja, hogy hozzájáruljon ahhoz a felelősségvállaláshoz, hogy olyan elvek mentén alakítsuk képzéseinket, s különösképp a pedagógusképzést, hogy benne az értékelés ne a frusztráció és a szorongás forrása legyen, hanem a motiváció és a folyamatos szakmai fejlődés eszköze – legyen szó akár a diák, akár a tanár, a pedagógus munkájáról.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Károly Krisztina – Homonnay Zoltán (szerk.): Mérési és értékelési módszerek az oktatásban és a pedagógusképzésben

Hasonló kiadványok