A tartalomból:

A kognitív nyelvészet területén kevés összefoglaló kutatásmódszertani mű létezik, kiváltképp magyar nyelven. Az összefoglaló munkák inkább elméletiek, mintsem gyakorlatiak, a kutatók által alkalmazott módszerekről, felhasználásuk sokszínűségéről pedig többnyire a kutatási eredményeket közlő tanulmányok módszertani fejezeteiből értesülhetünk. Az egyes tanulmányok azonban átfogó képet ritkán adnak a különböző módszerek, adatok és eszközök általános használati lehetőségeiről. Ez nem is lehet céljuk, azonban a rengeteg kutatási módszer és azok adaptálásának sokasága között szükség van olyan átfogó művekre, amelyek vezérfonalul szolgálhatnak a kutatók számára, felsorolják és bemutatják a módszertani és eszközhasználati lehetőségeket, azok alkalmazási módjait és korlátait. Jelen kutatásmódszertani segédanyag ezt a hiányt igyekszik pótolni a számítógépes kutatástámogatás nézőpontjából: a funkcionális kognitív nyelvtudomány kérdésköreivel foglalkozó empirikus kutatások megalapozásához kínál segítséget, kiemelve azokat a technikai és informatikai lehetőségeket, amelyek megkönnyíthetik a kutatók munkáját. A kötet célja, hogy támogassa a nyelvészeket abban, hogy minél hatékonyabban ki tudják használni az informatikai eszközök és megoldások adta lehetőségeket. A nyelvészeti kutatások során azért alkalmazunk informatikai eszközöket, hogy azok könnyebbé és hatékonyabbá tegyék a kutatómunkát, lerövidítsék az automatizálható folyamatokat, képessé tegyenek minket nagy mennyiségű adat feldolgozására. Fontos kiemelni, hogy az eszközhasználat nem lehet a kutatások célja és nem is szükséges minden kutatáshoz informatikai eszközöket alkalmazni. Ezért csak olyan alkalmazásokat és eljárásokat mutatok be, amelyek hozzájárulhatnak az adatgyűjtési és adatfeldolgozási folyamatok hatékonyságához és javíthatják a kutatás infrastruktúráját. A segédanyag kétféleképpen használható. Egyrészt tekinthetünk rá kézikönyvként, amely átfogó képet ad a funkcionális kognitív nyelvészeti kutatások során használható adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszerekről, valamint olyan eszközökről, amelyek támogathatják ezen módszerek megvalósítását. Másrészt tekinthetjük segédanyagnak, melynek segítségével képet kaphatunk az egyes eszközök használatáról a technikai jellemzések alapján. Bármelyiket is válassza az olvasó, bízom benne, hogy hasznos információkkal fog gazdagodni.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Kocsis Ágnes: Informatikai eszközök a nyelvészeti kutatásban – Segédanyag az informatikai eszközök használatához kognitív nyelvészeknek

Hasonló kiadványok