A tartalomból:

A demokráciaelv az alkotmányjogban központi kategória, jelentéstartalma ugyanolyan összetett, mint a jogállamiság-elv vagy az emberi jogok védelmének elve. Az alkotmányosság alapelvei az (európai) alkotmányos kultúra vívmányai, amelyek tartalmi mérceként funkcionálnak, így normatív követelmények: alapelvként kötelező érvényű előíró szabályok, nem puszta ajánlások (értékek), azaz ezekkel összhangban kell állnia az alkotmányszövegnek, a jogszabályok tartalmának, a jogalkotási folyamatnak, az alkotmány- és jogértelmezésnek, valamint a jogalkalmazásnak. Általános vagy kizárólagos érvényű jogi definíciójuk azonban nincs, tekintettel jog- és társadalomfilozófiai meghatározottságukra, eszmetörténeti fejlődésükre, politikatudományi megközelítéseik pluralitására. Ez a kötet kifejezetten a demokráciaelv szempontjából lényeges normatív aspektusokra koncentrál, reagálva az alkotmányos demokráciákat korszakunkban jellemző válságtünetekre is. A válogatott tanulmányok ezért az uniós demokrácia, a népszavazás, a választások, a parlamenti jog és a szólásszabadság egyes kérdéseit tárgyalják, olyan új kihívásokra is figyelemmel, amilyeneket a Covid–19-világjárvány vagy a kibertámadások jelentenek.

A kötettel és az annak hátterét jelentő kutatásokkal a szerzők ahhoz kívánnak hozzájárulni, hogy az uniós és tagállami alkotmányjog szempontjából központi jelentőségű demokráciaelv normatív tartalma megragadhatóbbá váljon az azt övező egyes jogi dilemmák körüljárása által.

A kötet az NKFI/OTKA által támogatott K-128796. számú, „A demokráciaelv normatív tartalma uniós és alkotmányjogi szempontból” című kutatási projekt keretében készült, amely 2018 és 2022 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán valósult meg.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Chronowski Nóra – Szentgáli-Tóth Boldizsár – Szilágyi Emese (szerk.): Demokrácia-dilemmák – Alkotmányjogi elemzések a demokrácia-elv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon

Hasonló kiadványok