A tartalomból:

Mindig időszerű, fontos téma a felnőtté váló korosztály számára az iskolában, a családban keletkező, sokszor rejtetten agresszív, szorongató konfliktusok feloldása. Segítséget nyújthat a velük foglalkozó pedagógusok számára ez a módszertani szakkönyv, amely az iskolai klíma javításához, az asszertív énhatékonyság növeléséhez és a konfliktusok dialogikus kezelésének megtanulásához lát el hatékony intervenciós eszközökkel.

A könyv elsőként elméleti áttekintést nyújt a színháztörténet idevágó alaptémáiról. Ezenfelül a benne rejlő gazdag szöveganyag, az informatív jegyzőkönyv- és interjúrészletek, kérdéssorok, táblázatok, ábrák segítségével összefüggő képeket kapunk konkrét iskolai eseményekről és az azokat működtető kommunikációs, pedagógiai folyamatokról. Ugyanakkor a kötet fogalmilag is rendszerezi a kvalitatív tartalomelemzéssel kinyert működési kategóriákat, a megmutatkozó intra- és interperszonális horizontok jellemzőit a kontextus, a dinamika és a részvétel tekintetében.
A szerzők az alkalmazott színház köréből nemcsak a fórumszínház jellegzetes, interaktív lehetőségeit mutatják be, hanem a terepmunka során mindezt részvételi akciókutatásként is kiaknázzák
– az alapjelenet-alkotás utáni jelenetbe hívástól, a szerepformáláson át a reflektív folyamatelemzésig.

A kötet egészéből kiolvasható, hogy a fórumszínház-alapú programok hatékony segítséget nyújthatnak a konfliktuskezelés megtanulásában. Intenzív módjai ezek az énhatékonyság megélésének és egy pozitív közösségi jövőkép láthatóvá tételének. Így a könyvben leírtak mentén tovább folytatható a mindenkori szerepbe kerülők (diákok, tanárok, dramaturgok, kutatók) párbeszéde az itt és mostban arról, hogy min és hogyan kellene változtatnunk.

Deszpot Gabriella


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Novák Géza Máté – Kunt Zsuzsanna – Horváth Zsuzsanna: Merjünk változtatni! Fórumszínház alapú részvételi akciókutatás

Hasonló kiadványok