A tartalomból:

A gyorsan változó társadalmi, gazdasági és technikai környezet megköveteli a jövő generációjától, hogy képes legyen a változásokkal összhangban alakítani pályáját, életútját. A jól megválasztott, érdeklődésünknek, képességeinknek megfelelő hivatás sikeres életpályát biztosíthat, meghatározza társadalmi státuszunkat, és egyben az önmegvalósítás, a személyiség kiteljesedésének eszköze, egyfajta örömforrás lehet. Az életpálya döntési helyzetek sorozata, legyen szó akár iskolaválasztásról, továbbtanulási irány kijelöléséről, munkahelyválasztásról, munkahelyváltásról vagy szakmaváltásról. Az iskola meghatározó szerepet játszik a szakmai pályafutás alakulásában, illetve az életút során felmerülő döntési helyzetek megoldására való felkészülésben. Az orientálás, valamint az annak részét képező tájékoztatás és felkészítés rendkívül fontos, életkorokon átívelő, a döntési képességünket támogató, az életpálya-menedzselési kompetenciákat fejlesztő tevékenység, amely képessé tehet arra, hogy önállóan, sikeresen és hatékonyan döntsünk életutunk és pályánk alakításáról. A jövő nemzedék szemléletének formálásában megkerülhetetlen szerepe van a köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusoknak. Vajon a pedagógustársadalom mennyire készült fel erre a feladatra?


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Hegyi-Halmos Nóra: Mi a pálya? Az iskolai pályaorientáció szerepe és gyakorlata a hazai gimnáziumokban

Hasonló kiadványok