A tartalomból:

A Nemzeti alaptanterv „Életvitel és gyakorlat”-nak, a Kerettanterv „Technika, életvitel és gyakorlat”-nak nevezi a több évszázados hagyományokkal rendelkező tantárgyat. Fellelhető szakirodalma, tantárgy-pedagógiája napjainkra javarészt elavult, módszertana a mai iskolai igényeket csak részben tudja kielégíteni. A téma oktatásához korábban megjelent felsőoktatási jegyzetek (rész)összegzéseként, illetve kiegészítő megújításaként született a Kézművesség c. segédanyag.  A jegyzet a „Vizuális kultúra” műveltségterület részét képező „Tárgy- és környezetkultúra” tárgykör tartalmaihoz is igazodni kíván. Nem titkolt célja az is, hogy a jelenlegi tanító szakos hallgatók alapismereteit pótolja, hiszen a tantárgy az 1990-es évek eleje óta sok változáson ment át. A jegyzet két fő részre tagolódik. Az első részben a vázlatos tantárgytörténeti kitekintést követően a releváns neveléslélektani utalások és metodikai hivatkozások a tantárgy speciális célrendszerét veszik alapul. Ez a rész továbbá a jól kihasználható tantárgyköziséget is igyekszik bemutatni. A második részben az alsó tagozat 1–4. évfolyamán szerepeltethető kipróbált kézművestechnikák kerülnek a fókuszba. A jegyzet olyan kérdésekre is választ ad, mint hogy fő- vagy melléktantárgy-e a tantárgyunk, melyek a fő célkitűzései és tevékenységei, és mit szükséges feltétlenül tudnia a kézművességről egy leendő tanítónak.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Géczi-Laskai Judit: Kézművesség. Technika, életvitel és gyakorlat jegyzet

Hasonló kiadványok