A tartalomból:

A pedagógia elméleti és gyakorlati ismeretanyagának tudományos szempontú tanulmányozásához sajátos megközelítésmódot célszerű használni. A tudományos megismerés módszereinek
leírásával és alkalmazásával a kutatásmódszertan foglalkozik.
Kiadványunk a kutatásmódszertan főbb fejezeteit tömören áttekintve kíván hasznos forrás lenni a tág értelemben vett neveléstudományhoz kötődő egyetemi képzések és továbbképzések hallgatói és oktatói számára. Gyakorlati segítséget kívánunk nyújtani a szakdolgozat-készítés valamennyi fázisához, és a fejezetek bevezető jellegéből adódóan azt reméljük, az olvasót további, önálló tanulásra és kutatásmódszertani repertoárjának fejlesztésére fogjuk ösztönözni.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Csíkos Csaba: A neveléstudomány kutatásmódszertanának alapjai

Hasonló kiadványok