A tartalomból:

Jelen kiadvány mintegy hároméves célkitűzés megvalósulása. 2014. április 24–26. között tartotta a Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi  Osztálya  első  konferenciáját  Identitás,  emlékezet, történelem  címmel  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Karán. A rendezvény olyan fórumot kívánt teremteni, ahol az irodalommal  foglalkozó doktoranduszok  bemutathatták  egymás előtt a kutatási témájukat,  és ahol szakmai és személyes kapcsolatok alakulhattak  ki.  A konferencián ötvenhét, a Kárpát-medence számos egyeteméről érkező doktorandusz mutatta be kutatási eredményeit.

A konferencia hívószavaira válaszoló tanulmányok szorosan kapcsolódó témákat, a különféle identitások, a történelem, illetve a történelmi és  az egyéni emlékezet  kérdéseit  járják körül.  Ezeknek  a  kérdéseknek az  összetartozását az itt  közölt tanulmányok több kultúra és korszak példáján is demonstrálják.  A szerzők rámutatnak, hogy az emberi  lét kategóriái, az én önazonossága mutatkozik meg a megőrzött és áthagyományozódott emlékezetben; hogy a nemzetek és népek története, illetve az azonosság és a változás lenyomata végeredményben maga a történelem.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Boldog-Bernád István–Szabó P. Katalin–Tanos Márton (szerk): Identitás, emlékezet, történelem

Hasonló kiadványok