A tartalomból:

Ez az egyetemi jegyzet a természettudományos ismeretek elmélyítéséhez nyújt segítséget. Az eddig elsajátított ismereteket a környezeti nevelés témaköreiben – évszakok, növények, állatok – foglaltak figyelembevételével összefoglalja, bővíti, rendszerezi, csoportosítja és fejleszti tovább.
A jegyzet első nagy egységének csillagászati földrajzi ismeretei a Földet mint égitestet mutatják be, a bolygónkon kívüli világtérnek is főként a Földre gyakorolt hatását ismertetik.
A második nagy egysége a földi életet meghatározó kőzetburok, vízburok és légkör jellemzőivel és összetételével foglakozik, különös tekintettel a hallgatóink által nevelt gyermekek életkori sajátosságaira.
A harmadik egység röviden hazánk természetföldrajzi jellemzőit tartalmazza.
Az irodalomjegyzék különböző témákban való elmélyülésen túl a hallgatók környezeti nevelésre való közvetlen felkészülését szolgálja. A szövegben lévő idegen szavak, illetve ismeretlen fogalmak értelmezése, magyarázata csak azok első előfordulásakor van feltüntetve.
Az Olvasnivaló… címszó alatt, a témára vonatkozó figyelemfelhívó, az ajánlott szak irodalom tanulmányozására ösztönző érdekességek találhatók.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Bihariné dr. Krekó Ilona – Kanczler Gyuláné dr.: Természetismeret I. – Természetföldrajz

Hasonló kiadványok