A tartalomból:

A gyermekek magánhangzóit vizsgáló kutatásokban részletesen olvas-hatunk az első hangok megjelenéséről, illetve arról, hogyan sajátítják el a gyermekek idővel anyanyelvük összes beszédhangját. Ezek a kutatások gyakran csak egy-egy életkorra, illetve két, időben egymáshoz közel eső életkori pillanat összehasonlítására koncentrálnak. A jelen kötet célja éppen ezért a magánhangzók akusztikai szerkezetében végbemenő változások vizsgálata és leírása a gyermekek intézményes oktatásba lépésétől egészen az általános iskola végéig, 7, 9, 11 és 13 éves gyermekek spontán beszédében elemezve a magánhangzók formánsszerkezetét és időtartamát.
A magánhangzók vizsgálata gyermekkorban különösen fontos, hiszen hasznos információt nyújt az anyanyelv-elsajátítás folyamatáról, a gyermekek beszédprodukciójának fonológiai és akusztikai változásáról. A kötetben bemutatott eredményeken keresztül, illetve az itt prezentált adatokra mint kiindulási adatbázisra támaszkodva lehetőség nyílik a tipikus és atipikus beszédfejlődés összevetésére. Adataink felhasználhatók továbbá a gépi beszédfelismerésben, beszélőfelismerésben, valamint gyermekhangú beszédszintézis előállításában.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Auszmann Anita: Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői

Hasonló kiadványok