A tartalomból:

Jelen kötet alapját egy, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Tanítás-tanulás doktori alprogram keretében, 2014. május 20-án megvédett doktori disszertáció adja. Doktori disszertációm során témavezetőm dr. Ollé János, egyetemi adjunktus, a bíráló bizottság elnöke dr. Nádasi Mária, professor emerita volt. Opponensem volt dr. Szivák Judit, egyetemi docens és dr. Forgó Sándor, egyetemi tanár. A védési bizottság titkári feladatait a bizottság egy tagja, Kraiciné dr. Szokoly Mária, főiskolai docens látta el. A bizottság további tagja volt dr. Buda András, egyetemi adjunktus, Turcsányiné dr. Szabó Márta, egyetemi docens, és Kraiciné dr. Szokoly Mária, főiskolai docens. Az értekezés – egy hosszabb időszak eredményeként – lenyomatot képez az információs társadalomban tevékenykedő pedagógusok kompetenciáiról, hazai és nemzetközi kompetenciamodellekről, valamint a digitális eszközökkel támogatott tevékenységek egyik összefoglaló modelljéről, és annak első, hazai eredményeiről.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

A pedagógus kompetenciái az online tanulási környezetben zajló tanulási-tanítási folyamat során

Hasonló kiadványok