A tartalomból:

Ez a jegyzet elsősorban csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos egyetemi hallgatóknak íródott, de haszonnal forgathatják óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók is. Felépítésében két fő részre tagolódik, általános és részletes járványtani témákat tárgyal. Röviden bemutatja a járványok történetét, tartalmazza a legnevesebb tudósok felfedezéseit, melyek mérföldköveket jelentettek ennek a tudományágnak a fejlődésében. Látható az az ív, mely a kezdeti sötétben tapogatózástól annak megértéséig tart, hogy a nem látható (ún. mikrobiológiai) világ hatásai hogyan befolyásolták az emberiség fejlődését, avatkoztak bele társadalmi és politikai folyamatokba és az egyének életminőségébe. Ezeknek az eredményeknek a mindennapi életben való alkalmazása a fejlett világban a fertőzések nagyarányú visszaszorulásához vezetett, ám a korszerű járványmegelőzéshez való hozzáférés hiánya mind a mai napig magas halálozást okoz az ún. fejletlen világban.  A jegyzet bemutatja, milyen célokért küzd, és milyen módszereket használ az epidemiológia, és konkrét útmutatást ad a fertőzések megelőzésére és leküzdésére. Ugyanakkor felhívja a figyelmet higiéniai biztonságunk törékeny voltára is: amennyiben a járványvédelmi rendszer bármely eleme politikai, gazdasági vagy természeti körülmények hatására sérül vagy kiesik, a fertőzések újra felüthetik a fejüket. A részletes járványtani fejezet értelmezéséhez a rövid mikrobiológiai rész ad segítséget. A részletes járványtan felépítése követi a fertőző betegségek elfogadott beosztását a terjedési módok alapján.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Venyingi Beáta – Dr. Vitályos Gábor Áron: JÁRVÁNYTAN Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakos hallgatóknak

Hasonló kiadványok