A tartalomból:

A gőgicséléstől a beszédig vezető út igen összetett: az anyanyelv-elsajátítás során a gyermekek változó mértékű, mégis folyamatos fejlődést mutatnak. A 6. életév kitüntetett figyelmet érdemel: az anyanyelv-elsajátítás szintje egyre inkább előkészíti az írott anyanyelv elsajátítását. Már ebben az életkorban is a feltételezettnél több lehet a gyengébben teljesítők aránya, a nagy individuális különbségeket mutató gyermekek pedig ugyanazokban az osztályokban kezdik meg az írott nyelv tanulását. Ez nehézséget okozhat: a beszéddel kapcsolatos részfolyamatok elmaradása megértési nehézségekhez vezet, tanulási és magatartási zavarokat is okozhat. Kérdés, hogy napjainkban milyen beszédpercepciós és -produkciós működésekre számíthatunk az óvoda–iskola átmenet időszakában.

Erre kísérel meg választ adni Vakula Tímea munkája, amely 100 gyermek bevonásával folytatott doktori kutatásán alapul. A kutatás eredményei egyrészt új adatokkal gazdagítják az anyanyelv-elsajátításról szerzett ismereteinket, másrészt a gyermekekkel gyakorlatban foglalkozók számára is hasznos információkkal szolgálnak.


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Vakula Tímea: A beszédprodukció és a beszédpercepció fejlődése 5-7 éves korban

Hasonló kiadványok