A tartalomból:

A 19. század végétől kezdve forradalmak zajlottak le a fizikában. Ezek nyomán gyökeresen új képet kaptunk arról, hogy miként működik a világ az elérhető legkisebb méretskálákon. Mindebben elengedhetetlen szerepük volt egyes „sorsfordító” kísérleteknek, elméleti innovációknak és általában a kísérleti és elméleti kutatások párhuzamos fejlődésének.

Jelen kötetben az atomok, atommagok és részecskék fizikájának legfontosabb eredményeit tekintjük át, kezdve az atomelmélet kialakulásától és az első atommodellektől, a kvantummechanika születésén, matematikai alapjain és atomfizikai alkalmazásain át a magfizikáig és a részecskefizika alapjaiig. Minden témakörben igyekeztünk a kísérleteket vagy számolásokat bemutató eredeti publikációkra is hivatkozni, hogy az elhivatott olvasó részletesebben is utánajárhasson egy-egy témakörnek. Emellett gyakorlófeladatokat is összeállítottunk, remélve, hogy ezek segítik az adott területen való elmélyülést.

A jegyzetben az empirikus bizonyítékokra legalább akkora hangsúlyt fektettünk, mint az elméleti háttérre. Ez azért is fontos, mert így kiderül, hogy egyes új fizikai elméletek igencsak ellentétesek egyes hétköznapi tapasztalatokkal. Emiatt is hasznos megértenünk, hogy milyen kísérleti tények kényszerítették ki egy adott elmélet bevezetését. Mindebből az is kiderül, hogy ha matematikai vagy tudományfilozófiai szempontból egy „szebb” elméletet alkotnánk meg, akkor az új hipotézisnek számtalan már ismert kísérleti eredménynek kellene megfelelnie. Ennek tudatosítását is szolgálja a kísérleti eredmények részletes ismertetése. Végső soron Richard Feynman állítása motivál bennünket: „Ha ellentmond a kísérleteknek, akkor az elméletünk hibás”.

 


Letöltés

Tipp

Az ingyenes feliratkozás menüpontban pár kattintással beállíthatod, hogy az egyes kiadványokhoz, sorozatokhoz tartozó új megjelenésekkor e-mailen automatikusan értesítést kapj.

Csanád Máté: Atomok, atommagok és elemi részecskék fizikája

Hasonló kiadványok